Dane zostały wydrukowane ze strony:  
tymoteusz.com.pl  
  
  
  
  
7 35 21 JAK NA IRONIĘ * * *
Jak na ironię
innej mowy
wszystko
poza tym
i tak
byłoby łatwizną
nieuleżałego tekstu
tylko mi wracać
do odpowiedniego słownika
jak mnie znasz
lingua
dla ułatwienia sobie
niby się rozrzucam
i tak zbierając
przydrożne kamienie
z zapamiętanych dróg
które
wierz mi
potknąłem
w drodze
do domu


Włodzimierz Krzysztof Marczewski 771