Dane zostały wydrukowane ze strony:  

  
  
  
  
2010-04-27 20:53:47
LIRYKI ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA
Czemu płaczesz, kogo szukasz
w Kościele N.S.P.J. w Turku

Kolorowym witrażem
otwierasz serce świątyni.
Tu wiara wypełnia się słońce,
światłem przenikającym przez barwne,
szklane tafle.

„Jesteś moim światłem”

Bóg dzieli się z tobą bogactwem formy,
paletą purpury, fioletu i zieleni.
I co czujesz?
Gdy pięcioramienne kandelabry
w smudze światła,
jaśnieją wiecznym, złotym neonem.

„Nastał czas łaski”

Tu świat przemawia do ciebie
za pośrednictwem ciszy,
a ty dotykając ścian czasu
doświadczasz samego Boga.

„Na Twój obraz i podobieństwo”

Malujesz świątynię światłem witraży
Nawę główną złocisz motywem
harmonii i blasku.

„Siedem grzechów moich”

A ja…
ja zmagam się tutaj z krzyżem,
przychodzę prosić o klucz
do własnego sumienia.
Pomóż mi go Panie odnaleźć
zanim nie będzie za późno
…ułomności moja.

tak